Испански език

Nuevo VEN е най-популярната учебна система за изучаване на испански език, използвана и за подготовка за сертификата DELLE. Оригинално испанско издание на издателство EDELSA / http://www.edelsa.es / за изучаване на езика от чужденци. Тя е комуникативно насочена, като в нея се набляга на ежедневната употреба на модерния испански език. Много практична и изцяло насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации. Създават се умения за общуване, съобразени с житейския опит и интереси на изучаващите езика, езикова компетентност, знания и умения за усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения - слушане, говорене, четене и писане.